27. listopada 2013.

Lovačka večera u Domu Zrinski

Zdenko Lauc, voditelj Doma Zrinski, i naš poznati lovac Mate Babić počastili su i ove godine u Domu Zrinski članove i redovite posjetitelje Doma lovačkom večerom.  

Prije početka večere Mate Babić nas je uveo u tajne lovstva s posebnim osvrtom na značenje lovačkog roga i njegovih tonova i melodija koje švicarski lovci koriste u lovu. Svaka odsvirana melodija ima svoje značenje - tako se za početak lova koristi jedna ili za završetak lova druga ili za odavanje počasti ostrijeljenoj divljači treća melodija itd.
Velika želja Mate Babića je da se ovaj istrument počne redovitije koristiti i u Hrvatskoj, te da i hrvatski lovci prihvate ovu lovačku tradiciju zapadnoeuropskih zemalja i počnu odavati počast divljači na jedan stvarno tradicionalan lovački način, uveličan lovačkim tonovima, a i da se dostojanstveno zahvale na uspjehu, neuspjehu ili uopće boravku u prirodi i ubiranju njenih plodova.
Mate Babić - otvaranje večere na lovački način
Nakon večere u "plavom salonu" uz kapljicu vina pala je i pjesma