18. siječnja 2015.

Konstituiran novi upravni odbor HKŠD Zrinski-Croatia

Na današnjoj "primopredajnoj" sjednici HKŠD Zrinski-Croatia dosadašnji upravni odbor predao upravljanje Društva novom upravnom odboru, kojeg čine devet članova.
Novi predsjednik je Marko Andrijanić, dopredsjednik je Josip Jurčević, Igor Aničić je tajnik a Ivica Cikoja blagajnik. Tu su još: Žak Berdi, Mirko Marković, Ivan Kolak, Danijel Aničić i Petar Čulo.