31. listopada 2012.

Svi sveti - zapalimo svijeće


Drevni je običaj da se na Svi svete pođe na groblje, očiste grobovi naših pokojnika i upale svijeće za njih.Uradimo to i mi!


Za  sve naše pokojne