25. lipnja 2012.

Hrvatska danas slavi Dan državnosti

Dr. Franjo Tuđman, prvi hrvatski predsjednik, dana 25.6.1991.
Hrvatska danas slavi Dan državnosti, prisjećajući se 25. lipnja 1991. kada je Hrvatski sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od drugih republika SFRJ i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske.
Prije povijesne odluke o pokretanju postupka razdruživanja, u svibnju 1991. održan je referendum na kojem se više od 94% hrvatskih građana izjasnilo o tome da Hrvatska ne treba ostati u tadašnjoj jugoslavenskoj državi.