6. studenoga 2011.

Ciljevi Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine (HNS BiH)

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine (HNS BiH), dr. Dragan Čović i Niko Marušić, voditelj Odjela za iseljeništvo HNS-a sastali su se u subotu 5. studenog 2011. u prostorijama NK Croatije Zürich sa članovima hrvatskih udruga u Švicarskoj, a tema je bila težak položaj Hrvata u BiH i napori hrvatskih političara okupljenih u HNS-u da se taj položaj popravi.
Kako je naglasio dr. Čović jedan od ciljeva HNS-a  je objedinjavanje hrvatskih glasova u BiH (danas u BiH djeluje 21 stranka s hrvatskim predznakom!), a na  političkom polju HNS se bori za ustavnopravu jednakopravnost i izborni zakon koji bi konačno omogućio Hrvatima da sami biraju svoje legitimne predstavnike. Posebno je naglasio kako se HNS i sve vodeće hrvatske stranke u BiH zauzimaju za to da se ustavnim reformama uspostavi većinska hrvatska federalna jedinica unutar BiH, koja će imati svoje sjedište u Mostaru. Predstavnicima hrvatskih udruga preporučio je da u svojim udrugama informiraju članstvo o potrebi uzimanja osobnih BiH-dokumenata.

Jozo Dalić, Dragan Čović i Niko Marušić